Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsenpraktijk 't Dijkhuis is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00
Telefoonnummer:
074 2661462
Telefoonnummer: 074 2661462
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk 't Dijkhuis


Huisartsenpraktijk 't Dijkhuis

't Dijkhuis 32
7622 CN BORNE
Telefoon: 074-2661462
Fax: 074-8509750

Keuze 1: Spoed

Keuze 2: Praktijk Brentjes en Hartmans

Keuze 3: Praktijk van Buuren, Hiddink en Verburg

dijkhuis.praktijkinfo.nl


Praktijkadres

 
't Dijkhuis 32  
7622 CN  Borne. 

De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum in het verpleeg- en woonzorgcomplex 't Dijkhuis. 

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen bereikbaar via het algemene nummer (074) 2661462. U krijgt dan een keuzemenu te horen:

Keuze 1: Spoed
Keuze 2: Assistente praktijk dokter Hartmans en dokter Brentjes
Keuze 3: Assistente praktijk dokter Verburg, dokter van Buuren en dokter Hiddink

  

Afspraak maken

Contact

0742661462

Keuze 1: Spoed

Keuze 2: Praktijk Brentjes en Hartmans

Keuze 3: Praktijk van Buuren, Hiddink en Verburg

 

Praktijk van Buuren, Hiddink en Verburg

08.00-10.00 uur:

afspraak maken voor dezelfde werkdag, huisbezoek aanvragen en inleveren van urines.

11.00-17.00 uur:

afspraken maken voor de volgende werkdag, uitslagen opvragen en overige vragen.

Er zijn uitsluitend spreekuren volgens afspraak. Voor een afspraak wordt 10 minuten tijd gereserveerd. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de assistente. Als u belt zal de assistente vragen naar de reden van uw komst, zo kan zij het spreekuur beter plannen.

U kunt via de assistente telefonisch overleg vragen met uw huisarts. Wij streven er naar u tussen 11.00 uur en 14.00 uur terug te bellen. Mocht dit door drukte niet lukken dan bellen wij u na 16.00 uur.

 

Praktijk Brentjes en Hartmans

08.00-10.00 uur:

Afspraken maken voor dezelfde of volgende werkdag, aanvragen huisbezoek, aanvragen voor het terugbelspreekuur.

13.00-16.00 uur:

Afspraken maken voor de volgende werkdagen, opvragen uitslagen.

 

Dienst/avond/nacht/weekend

De dienstwaarneming buiten kantoortijden (17.00 – 08.00 uur en in het weekend ) geschiedt via de Huisartsenpost Hengelo. Tel: 088 555 11 55. De huisartsenpost is alleen voor spoedeisende situaties die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Consulten en visites worden uitsluitend na telefonisch contact gedaan.

Huisbezoek

In situaties waarin uw toestand het niet toelaat om naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Soms vragen wij u toch om naar de praktijk te komen, omdat we op de praktijk meer onderzoeken kunnen uitvoeren. Wij verzoeken u bij voorkeur het huisbezoek voor 10.00 uur aan te vragen. Wij streven er naar om tussen 11.00 uur en 14.00 uur of na 16.00 uur op huisbezoek te komen.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u contact opnemen met uw eigen apotheek. Dit gaat om geneesmiddelen die u constant gebruikt. Overige medicatie kunt u aanvragen bij de assistente, huisarts of specialist.

Apotheek Dana:  074 267 09 60

Apotheek Stoop: 074 266 15 60

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt de assistente naar uw klachten?

De praktijkassistente zal altijd vragen naar de reden van de afspraak. Zij doet dit om de urgentie van de klacht en de duur van het consult in te schatten. We proberen op deze manier het spreekuur te structureren en te bepalen wat wanneer moet. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts? 

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

Waarom kan ik geen medische verklaring krijgen?

Uw huisarts mag geen medische verklaringen afgeven aan niet-medische instanties. Met uw schriftelijke toestemming kan een onafhankelijke arts of medisch adviseur wel informatie opvragen. 

Wat moet ik doen bij verdenking op een blaasontsteking?

Bij verdenking op een blaasontsteking verzoeken wij u vóór 10.00 uur “een gewassen plas” in te leveren. Dit betekent dat u zich eerst wast, vervolgens iets plast, het middelste gedeelte van de plas opvangt in een potje en het laatste gedeelte niet opvangt maar weer uitplast. U kunt een gratis urinepotje ophalen in de huisartsenpraktijk. Wij verzoeken u om deze te gebruiken. Bij het afgeven van de urine wordt u verzocht een aantal vragen te beantwoorden over uw klachten. U kunt na 14.00 uur bellen voor de uitslag.

Assistentie en ondersteuning

Onze praktijkassistentes, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen worden ingeschakeld bij de praktijkwerkzaamheden. Zij hebben een veelomvattend takenpakket. Zij zorgen voor een goede organisatie van de dagelijkse werkzaamheden. Afhankelijk van opleiding en ervaring doen zij verrichtingen en controles.

Door het volgen van specifieke opleidingen zijn zij ook in staat zelfstandig spreekuren te doen voor bepaalde categorieen patienten (diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten). De zorg voor ouderen krijgt ook speciale aandacht. Tevens is er een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) werkzaam in de praktijk. De POH-GGZ is iemand met kennis en ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. 

 

Klacht

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg:

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

T 088-0229100

I www.skge.nl

E info@skge.nl

 

Website

De praktijk heeft een website waarop u veel informatie kunt vinden, zoals ons zorgaanbod en interessante links naar websites.

www.dijkhuis.praktijkinfo.nl

Medische verklaringen

Uw huisarts mag geen medische verklaringen afgeven aan niet-medische instanties. Met uw schriftelijke toestemming kan een onafhankelijke arts of een medisch adviseur wel informatie opvragen

LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Toestemming

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Wie maken gebruik van het LSP?

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP.

Zo werkt het

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan vraagt hij u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

U KUNT DIGITAAL UW TOESTEMMING GEVEN OP: WWW.IKGEEFTOESTEMMING.NL

VOOR MEER INFORMATIE ZIE: WWW.VZVZ.NL