Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsenpraktijk 't Dijkhuis is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00
Telefoonnummer:
074 2661462
Telefoonnummer: 074 2661462
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00

Patiënt tevredenheid onderzoek

Patiënt tevredenheid onderzoek

In juni 2015 hebben we van Argo de resultaten van het patiënt onderzoek gekregen. 300 patiënten hebben een uitnodiging gekregen voor het invullen van een online vragenlijst. De respons bedroeg 80, dit komt overeen met 26.7 %. Dit leek ons niet heel hoog maar volgens Argo is het heel behoorlijk.

De belangrijkste resultaten zijn gepresenteerd in het Maatschap Overleg. Hieronder een korte samenvatting ervan en een aantal actiepunten:

  • De praktijk krijgt een rapportcijfer van 8.4, dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde (8.6).
  • De Net Promotor Score bedraagt 46.7 (op een schaal van -100 tot 100), deze komt overeen met het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de meeste patiënten de praktijk zouden aanbevelen.
  • De bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn vrij goed, ook al vinden sommige respondenten dat het soms te lang duurt voor ze op het spreekuur van de eigen huisarts kunnen komen.
  • 87 % van de respondenten gaf aan dat de gesprekken aan de balie in de wachtkamer gevolgd kunnen worden. Daarom is de (routing van de) wachtkamer aangepast begin 2016.
  • Veel respontenten vonden het een probleem dat ze eerst hun verhaal moeten vertellen aan de assistente voor ze de huisarts kunnen spreken. Daarom is een  triage opleiding opgezet voor de assistentes in samenwerking met Bloom.
  • 17 % van de respondenten gaf aan dat ze nooit binnen 15 minuten na de afgesproken tijd aan de beurt zijn op het spreekuur. Er is nu een wachtkamerscherm waarop  uitloop van het spreekuur kan worden getoond.

In 2018 zal het onderzoek worden herhaald,